Skip directly to content

[ET]Area of pain section

4

Märgi joonisel piirkond, kus valu on kõige tugevam.

Kas valu kiirgab keha teistesse osadesse?

jah

ei

Kui jah, siis näidake palun noolega millises suunas.