Skip directly to content

[ET]PDF contents

Patsient:
Estonian

Märkige joonisel piirkond, kus on valu kõige tugevam.

Kui jah, näita noolega millises suunas.
(To be filled out by the physician)
Eelnevalt täidetud valuküsimustiku punktide summa
35-st
Valuküsimustiku punktide summa
Ülaltoodud punktisummale liituvad valu tüübist ja kiirgumisest sõltuvad täiendavad punktid (tähistatud ringiga).
Kas valu kiirgub keha teistesse piirkondadesse?
kui on märgistatud see joonis või
kui on märgistatud see joonis
kui kiirgub
Summaarne punktide arv